Bu proje ile sürdürülebilirlik konusundaki global bilgi birikimi ve tecrübemizi kullanarak Türkiye’de çay alımı yaptığımız 15 bin’den fazla çiftçiyi çay ekimi ve hasadı konusunda bilinçlendirerek, tarım uygulamalarını geliştirmeyi ve ekolojik dengeyi koruyacak uygulamaları yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

Bu hedefle Türkiye’de tüm çaylarımızın 2018 yılı sonuna kadar Rainforest Alliance (Yağmur Ormanları Birliği) sertifikalı olmasını hedefliyor ve tüketicilerimize sertifikalı çay sunan ilk marka olmayı umuyoruz. Böylece Türk çayının bağımsız ve uluslar arası bir organizasyon tarafından tanınmasını ve sertifikalandırılmasını amaçlıyoruz.

Sürdürülebilir Çay Tarımı projesi ile bölge halkının ve çiftçilerin sosyal, ekonomik ve çevresel boyutta hayatlarını pozitif yönde etkileyecek projeler gerçekleştireceğiz. Bu sayede bölgede yaşayan 60 binden fazla insanın ürünlerini, gelirlerini ve geçim kaynaklarını iyileştirecek, daha fazla kaynak tüketmeden çevreyi koruyacak ve en önemlisi de 5000 bin yıllık bir tarihe sahip olan çay bitkisinin daha nice yıllar topraklarımızda yetişebilmesi için bu toprakları verimli kılacağız.